12/1 Relax Praha

image3344RELAXACE A PSYCHOHYGIENA

celodenní praktický kurz

Záměr : Obnova a udržení fyzyckých i psychických sil, jak dosáhnout hlubokého odpočinku, odreagování od pracovní zátěže, jak bránit vzniku psychosomatických projevů nemoci, vzniku deprese a jiných psychických potíží. Co s rušivými myšlenkami. Techniky na zklidnění, uvolnění napětí a cviky jak se energizovat.

v programu :

nácvik 5 nejúčinnějších klasických i klinicky využívaných relaxací:

Progresivní – Jacobsenova relaxace, řízená imaginace, Schultzův 1.stupeň autogenního tréninku, energizační relaxace, další druhy alfa-relaxace/duhová/

Na úvod a mezi jednotlivými relaxacemi bude zařazena většina z následujících bodů, dle potřeb účastníků a časových možností :

Relaxace a psychosomatika

Technické prostředky pro relaxaci

K čemu všemu a jak využít alfa stavy

Techniky práce s rušivými myšlenkami

Prezentace účinných technik na zvládání trémy

Co nám nevědomě nejvíce bere energii v běžném životě

Využití relaxačních technik pro léčbu psychosomatických poruch

Psych.příprava před náročným jednáním nebo veř.vystoupením

Využití prvků NLP /Neurolingvistického programování

/v praktických situacích

Cena: 1.300 Kč /v ceně je relaxační CD s vedením 1.stupně Schultzova AT + energizační relaxace /řízená imaginace příroda/

Zvýhodněná cena: za so+ne (se sobotním seminářem Techniky reflexívního rozhovoru- pokrač.Procesy za Komunikací)  2.400 Kč za pá+so+ne ( navíc s pátečním odpol.kurzem Etnické kruhové tance) 2800 Kč

Seminář je pro dospělé,není koncipován pro děti,mládež do 25 let.

Forma: Seminář veden formou praktických nácviků relax. technik vedený psychoterapeutem, prokládaných výkladem + diskuzí

Termín: 12/1  ve studiu ARHA, V.P.Čkalova 26, Praha 6

Lektor kurzu: Mgr. Petr Vladyka

Přihlásit se na akci již není možné, je zcela zaplněn. Přihláška byla platná pouze se zálohou 800 Kč splatnou do 8 dnů od podání přihlášky (v případě účasti na obou dnech se záloha hradí pouze jednou). Pokud jste převedli zálohu, byli jste automaticky zapsáni na seminář a s vaší účastí se počítá. V týdnu před seminářem obdržíte podrobnější informace (co sebou apod.) s mapkou a přesnou adresou, není-li uvedena na webové stránce.