DALŠÍ KURZY

image3344RELAXACE A PSYCHOHYGIENA

celodenní praktický kurz

Záměr : Obnova a udržení fyzyckých i psychických sil, jak dosáhnout hlubokého odpočinku, odreagování od pracovní zátěže, jak bránit vzniku psychosomatických projevů nemoci, vzniku deprese a jiných psychických potíží. Co s rušivými myšlenkami. Techniky na okamžité zklidnění a cviky jak se energizovat.

v programu :

nácvik 5 nejúčinnějších klasických i klinicky využívaných relaxací:

Progresivní – Jacobsenova relaxace, řízená imaginace, Schultzův 1.stupeň autogenního tréninku, energizační relaxace, další druhy alfa-relaxace/duhová/

Na úvod a mezi jednotlivými relaxacemi bude zařazena většina z následujících bodů, dle potřeb účastníků a časových možností :

Relaxace a psychosomatika

Technické prostředky pro relaxaci

K čemu všemu a jak využít alfa stavy

Techniky práce s rušivými myšlenkami

Prezentace účinných technik na zvládání trémy

Co nám nevědomě nejvíce bere energii v běžném životě

Využití relaxačních technik pro léčbu psychosomatických poruch

Psych.příprava před náročným jednáním nebo veř.vystoupením

Využití prvků NLP /Neurolingvistického programování

/v praktických situacích

Sebou: podložku na ležení/karimatku/+ doporučuji deku na přikrytí

Cena: 1.500 Kč /v ceně je relaxační CD s vedením 1.stupně Schultzova AT + energizační relaxace /řízená imaginace příroda/

Seminář je pro dospělé,není koncipován pro děti,mládež do 18 let.

Forma: Seminář veden formou praktických nácviků relax. technik vedený psychoterapeutem, prokládaných výkladem + diskuzí

Lektor kurzu: Mgr. Petr Vladyka

Nejbližší termín konání – viz kalendář akcí

mezi-oddelovnik

image3344 SECRETs pro každý den + cesty k cílům

2,5-denní praktický seminář

Napojování se na zdroje. Zákonitosti magnetizování myšlenek a utváření okolností kolem nás, co dostáváme.. Jak začít uvádět do praxe záměr. Rozpracování do konkrétních kroků pro každodenní použití. Práce s podvědomím. Jak se dějí zázraky v denním životě.

Využijme více našich schopností a vloh. Záměr se uskutečňuje díky „volné energii“, ovládáním myšlenek, odblokováním podvědomých vzorců.

Postupy formování „Zrcadla reality“.

Obvzlášť kdy jsme díky společnosti odkojeni zaměřením na negativa (co nejde, co je špatně a co vše je problém..) v zajetí scénářů a zvyků sklouzáváme do vyjetých kolejí…

Po odkrytí scénářů, vzorců, a když si uvědomíme do jaké míry nás vše ovlivňuje a utváří naše životní situace, a rozhodneme se že to už chceme jinak, pak začíná další otázka:

Kde začít a jak to uvádět do každodenního života?

v programu:

Secrets – sestava jednotl.kroků na každý den

Napojování se na zdroje síly /energizace, quantum pause/

Více o zakotvování představ, upevňování cílů/techniky NLP/

Sestavování osobních individuálních afirmací na míru, zásady

Rozdíly mezi tvořením z mysli-Ego a tvoření ze srdce /Vyšší Já/

Krokový systém záměrů na cíl /v hlavních modifikacích

– integruje publikované přístupy/

Několik řízených imaginací a relaxací, účastníci dostanou na CD

Důsledky vědec.objevu programování DNA a objev biofotonů

Využití zákonů Vděčnosti a zák.Setrvačnosti v denním životě

Energizace a zbavování se scénářů po šamansku

Experiment zpomalování(zastavení) času

Základní mantry a jejich praktické používání

O teorii „mraků“/a jejich zákonitosti/ egregory/

Techniky nabíjení se /též z Bioenergetiky a Komunikace jinak/

Technika „růžových bublin“/a „Objednávky z Vesmíru“ B.Mohr/

Meditace Sestup do „Posvátného místa v srdci“

Multidimenzionální model nemoci a poruchy na úrovni duše

Jak se zbavovat negativní energie /hygiena myšlenek,

indiánské čištění aury a prostoru/

Konkrétní body k zařazení do každodenního programu pro

pohodu, dosahování cílů a klid

Kurz je volným a mírně esoterickým pokračováním semináře „Procesy za Komunikací“ který je důležité absolvovat, nebo „Intuice a symboly“, popř.Učení a paměť PH. Také kromě filmu „What the bleep do we know? – Co my jen víme?“ doporučuji shlédnout „The Secret“. Zatímco v tomto filmu či knize se pracuje hlavně s „The Law of Attraction“ – Zákon Přítažlivosti a jde o tzv.tvoření z mysli, které má omezenou platnost, v kursu probereme a prakticky rozpracujeme několik zákonů dalších a zejména techniky a konkrétní kroky, co dělat pro naše cíle, dostatek energie a životní vyrovnanost každý den.

S sebou: zápisník/A5/ ve vazbě s barev.motivem který se vám líbí

Cena: 3300 Kč

Seminář je pro dospělé, není koncipován pro děti a mládež do cca 25 let. Je určen pouze absolventům Procesů za Komunikací, popř.jiných kurzů s P.Vladykou.

Forma : Praktický seminář, sebezkušenostní část, živé ukázky + rozbory + testy + diskuse

Lektor kurzu: Mgr. Petr Vladyka

Nejbližší termín konání – viz kalendář akcí

mezi-oddelovnik

image3344TECHNIKY REFLEXÍVNÍHO ROZHOVORU

jednodenní praktický nácvik

Na semináři Procesy za Komunikací jsme udělali jistý úvod a ochutnávku jednoho z nejsilnějších komunikačních přístupů – reflexi. Abyste začali opravdu ovládat tento autentický přístup v komunikaci a začali ho prakticky používat v osobních i pracovních situacích, i k ochraně před vysáváním, k tomu slouží tento praktický nácvik.

Kurz je určen pouze absolventům Procesů za Komunikací k prohloubení dovednosti.

v programu:

Něco málo teorie a zásad

Zkušenosti s reflexívním rozhovorem

Empatické naslouchání, návodné otázky a reflexe

3 bloky nácviku, tzv. empathy labs

Fáze od deflexe k reflexi

Supervize

Sharing, diskuze

 

Cena: 1.500 Kč Seminář je pro dospělé, pouze pro absolventy

kurzu „Procesy za Komunikací“.

Forma : Praktický seminář, sebezkušenostní část, živé ukázky +

rozbory + diskuse

Lektor kurzu: Mgr. Petr Vladyka

Nejbližší termín konání – viz kalendář akcí