úvod

Nově se k úhradě kurzů a indiv.lekcí přijímají poukázky    Edenred (E.Academica, E.Compliments a E.Multi FKSP)

Lektor kurzů Mgr. Petr Vladyka
vede jako externista specializované univerzitní semináře na téma. Moderní zážitkové a alternativní přístupy ve vzdělávání“ a „Odkrytá Komunikace“, vedl celostátní Evropské výcviky učitelů  ZŠ a SŠ akreditované MŠMT, celostátní výcviky forenzních psychologů.   Absolvoval profes. výcviky v nedirektivním přístupu /diplom PCA/, v Gestaltu, Transakční analýze, Superlearningu /Sugestopedii a Arteterapii. Přes 25 let vede krom soukromé praxe, kurzy a zážitkové akce zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou- propojení neurologických poznatků s praxí progresívního učení, psychologií, komunikací a rozvoj kreativního myšlení po celé ČR, přednášky na odborných fórech i v zahraničí.