6-8/4 SECRETs Ostrava

image3344 SECRETs pro každý den + cesty k cílům

2,5-denní praktický seminář pro absolventy Procesů za Komunikací /nebo Učení a paměť PH/

Napojování se na zdroje. Zákonitosti magnetizování myšlenek a utváření okolností kolem nás, co dostáváme.. Jak začít uvádět do praxe záměr. Rozpracování do konkrétních kroků pro každodenní použití. Práce s podvědomím. Jak se dějí zázraky v denním životě.

Využijme více našich schopností a vloh. Záměr se uskutečňuje díky „volné energii“, ovládáním myšlenek, odblokováním podvědomých vzorců.

Postupy formování „Zrcadla reality“.

Obvzlášť kdy jsme díky společnosti odkojeni zaměřením na negativa (co nejde, co je špatně a co vše je problém..) v zajetí scénářů a zvyků sklouzáváme do vyjetých kolejí…

Po odkrytí scénářů, vzorců, a když si uvědomíme do jaké míry nás vše ovlivňuje a utváří naše životní situace, a rozhodneme se že to už chceme jinak, pak začíná další otázka:

Kde začít a jak to uvádět do každodenního života?

v programu:

Secrets – sestava jednotl.kroků na každý den

Napojování se na zdroje síly /energizace, quantum pause/

Více o zakotvování představ, upevňování cílů/techniky NLP/

Sestavování osobních individuálních afirmací na míru, zásady

Rozdíly mezi tvořením z mysli-Ego a tvoření ze srdce /Vyšší Já/

Krokový systém záměrů na cíl /v hlavních modifikacích

– integruje publikované přístupy/

Několik řízených imaginací a relaxací, účastníci dostanou na CD

Důsledky vědec.objevu programování DNA a objev biofotonů

Využití zákonů Vděčnosti a zák.Setrvačnosti v denním životě

Energizace a zbavování se scénářů po šamansku

Experiment zpomalování(zastavení) času

Základní mantry a jejich praktické používání

O teorii „mraků“/a jejich zákonitosti/ egregory/

Techniky nabíjení se /též z Bioenergetiky a Komunikace jinak/

Technika „růžových bublin“/a „Objednávky z Vesmíru“ B.Mohr/

Meditace Sestup do „Posvátného místa v srdci“

Multidimenzionální model nemoci a poruchy na úrovni duše

Jak se zbavovat negativní energie /hygiena myšlenek,

indiánské čištění aury a prostoru/

Konkrétní body k zařazení do každodenního programu pro

pohodu, dosahování cílů a klid

Kurz je volným a mírně esoterickým pokračováním semináře „Procesy za Komunikací“ který je důležité absolvovat, nebo „Intuice a symboly“, popř.Učení a paměť PH. Také kromě filmu „What the bleep do we know? – Co my jen víme?“ doporučuji shlédnout „The Secret“. Zatímco v tomto filmu či knize se pracuje hlavně s „The Law of Attraction“ – Zákon Přítažlivosti a jde o tzv.tvoření z mysli, které má omezenou platnost, v kursu probereme a prakticky rozpracujeme několik zákonů dalších a zejména techniky a konkrétní kroky, co dělat pro naše cíle, dostatek energie a životní vyrovnanost každý den.

S sebou: zápisník/A5/ ve vazbě s barev.motivem který se vám líbí

Termín: 6-8/4 2018 v Ostravě (zač.pátek 16h-20.30,so 9-19.30,ne 9-17.45h)

Místo konání: Ostrava-Šenov

Cena: 2.700 Kč (včasné přihlášení do 5/2 2.500 Kč)

Seminář je určen pouze absolventům Procesů za Komunikací, popř.jiných kurzů s P.Vladykou.

Forma : Praktický seminář, sebezkušenostní část, živé ukázky + rozbory + testy + diskuse

Lektor kurzu: Mgr. Petr Vladyka

Přihlásit se na akci můžete pomocí formuláře níže. Přihláška je platná pouze s úhradou zálohy ve výši 800 Kč. Po převedení zálohy jste automaticky zapsáni na kurz a s vaší účastí se počítá.