22-24/9 Secs ČB

image3344 SECRETs pro každý den + cesty k cílům

2,5-denní praktický seminář pro absolventy kurzů P.Vladyky

Napojování se na zdroje. Zákonitosti magnetizování myšlenek a utváření okolností kolem nás, co dostáváme.. Jak začít uvádět do praxe záměr. Rozpracování do konkrétních kroků pro každodenní použití. Práce s podvědomím. Jak se dějí zázraky v denním životě.

Využijme více našich schopností a vloh. Záměr se uskutečňuje díky „volné energii“, ovládáním myšlenek, odblokováním podvědomých vzorců.

Postupy formování „Zrcadla reality“.

Obvzlášť kdy jsme díky společnosti odkojeni zaměřením na negativa (co nejde, co je špatně a co vše je problém..) v zajetí scénářů a zvyků sklouzáváme do vyjetých kolejí…

Po odkrytí scénářů, vzorců, a když si uvědomíme do jaké míry nás vše ovlivňuje a utváří naše životní situace, a rozhodneme se že to už chceme jinak, pak začíná další otázka:

Kde začít a jak to uvádět do každodenního života?

v programu:

Secrets – sestava jednotl.kroků na každý den

Napojování se na zdroje síly /energizace, quantum pause/

Více o zakotvování představ, upevňování cílů/techniky NLP/

Sestavování osobních individuálních afirmací na míru, zásady

Rozdíly mezi tvořením z mysli-Ego a tvoření ze srdce /Vyšší Já/

Krokový systém záměrů na cíl /v hlavních modifikacích

– integruje publikované přístupy/

Několik řízených imaginací, účastníci dostanou nahrávku

Důsledky vědec.objevu programování DNA a objev biofotonů

Využití zákonů Vděčnosti a zák.Setrvačnosti v denním životě

Energizace a zbavování se scénářů po šamansku

Experiment zpomalování(zastavení) času

Základní mantry a jejich praktické používání

O teorii „mraků“/a jejich zákonitosti/ egregory/

Techniky nabíjení se /též z Bioenergetiky a Komunikace jinak/

Technika „růžových bublin“/a „Objednávky z Vesmíru“ B.Mohr/

Meditace Sestup do „Posvátného místa v srdci“

Multidimenzionální model nemoci a poruchy na úrovni duše

Jak se zbavovat negativní energie /hygiena myšlenek,

indiánské čištění aury a prostoru/

Konkrétní body k zařazení do každodenního programu pro

pohodu, dosahování cílů a klid

Kurz je volným a mírně esoterickým pokračováním semináře „Procesy za Komunikací“ který je vhodné absolvovat, nebo „Intuice a symboly“, popř.Učení a paměť PH. Možná znáte film či knihu „The Secret/Tajemství“, kde jde hlavně o Zákon Přítažlivosti a tzv. tvoření z mysli, které má  omezenou platnost.  V našem kurzu probereme a rozpracujeme další zákonitosti a zejména techniky a konkrétní kroky, co dělat pro naše cíle, dostatek energie a pro životní vyrovnanost každý den.

S sebou: zápisník/A5/ ve vazbě s barev.motivem který se vám líbí

Termín: 22-24/9 (zač.pátek 15.30-20h, so 9-20h, ne 9-17h)

Místo konání: Č.Budějovice, Centrum Setkávání,Neplachova 1

Cena: 3300 Kč

Seminář volně navazuje na seminář „Procesy za Komunikací“ jehož absolvování se doporučuje, není však podmínkou. Seminář je určen absolventům kurzů s P.Vladykou.

Lektor kurzu: Mgr. Petr Vladyka

Přihlásit se na seminář můžete pomocí níže uvedené přihlášky.
Přihláška je platná pouze se zálohou 1000Kč. Po převedení zálohy jste automaticky zapsáni na seminář a s vaší účastí se počítá. Bez uhrazení zálohy vaše přihláška postrádá platnost a vaše místo zůstává k dispozici jiným zájemcům. Č.účtu pro převedení zálohy obdržíte po odeslání níže uved. přihlášky.

Několik dní před seminářem obdržíte ještě podrobnější informace, které nejsou na webové stránce (co sebou apod.) s mapkou a přesnou adresou. Odesláním přihlášky stvrzujete, že se seznámili s podmínkami účasti a že souhlasíte se zpracováním osobních údajů (pouze pro účely přihlášky na kurz), viz uvedené informace o pravidlech a podmínkách účasti a ochraně osobních údajů (+GDPR)

Přihlásit se můžete vyplněním údajů a odesláním na vladyka1@volny.cz 

Jméno a příjmení přihlašované osoby:

email:

Tel:

Přihlašuji se na kurz Secrets pro každý den 22-24/9 v ČB