3-5/6 Procesy za Komunikací

image3344      O KOMUNIKACI ZCELA JINAK

 2,5-denní praktický seminář

 Alchymie slova – síla slova a jeho nevědomé působení, jak obrátit proces

Jak se bránit vysávání, manipulaci, vyjít ze scénářů v komunikaci i životě

 Procesy i jednoduché techniky, které věci v životě změní ..a něco ihned 

Seminář se zabývá procesy, které se neprobírají na „normálních“ komunikačních kursech a nabízí zcela konkrétní techniky pro ochranu před manipulací, odsávání energie, i pro využití velké moci podvědomí a jeho postupnému přeprogramování. Také jak uvolnit a využít „energii skrytou za komunikací“ pro naše cíle. Odkrýváme bloky, podvědomé scénáře a negativní vzory pocházející z období dětství a dospívání, které vznikly na bázi komunikace, a v dospělosti se díky těmto scénářům opakovaně dostáváme do situací, které nechceme. Další oblast, kde se nevědomě programujeme, je náš vnitřní rozhovor, ta nejdůležitější oblast komunikace – sami se sebou, neboť její obsahy či zlozvyky přímo určují jak se bude dále vyvíjet náš život. Uspořádáme-li jej podle zákonitostí Alchymie slova, mění se postupně i náš život a situace kolem nás. Každého z nás se dotýká komunikace s okolím, kde se nejedná o slova, ale o to, aby z nás ten druhý (a mohou to být i ti nejbližší) „vytáhl energii“ po dobrém či po zlém. Zde je potřeba se naučit tyto situace rozeznávat a osvojit si ochranu jak na komunikační, tak energetické bázi. Tato schémata na kursu podrobně odkrýváme. Dostanete propracované techniky, které toto vysávání od ostatních silným a elegantním způsobem znemožňuje. Pravidelným efektem těchto postupů je vždy zlepšení ve vztazích s lidmi a někdy ihned. Seminář poskytuje reálný postup jak vyjít z bludných kruhů, a to nejen v  komunikaci ale i v životě.

program

 Jak náš vnitřní rozhovor určuje vývoj událostí

Jak přestat ztrácet energii komunikací

a „reagováním“ na okolí

Slovní indikátory/jak poznat co kdo myslí vážně

a podvědomý postoj k věci/

Technika „Komunikační brýle“ top managerů

pro účinné vyjednávání a porozumění

Reflexe jako cesta k porozumění

i účinná ochrana před vysáváním

Životní scénáře,odkrývání scénářového jednání

Test 5 nejčastějších miniscénářů,

které hrajeme, a protijedy

Jak nechtěně negativně programujeme děti i sebe

Nejčastější skryté komunikační hry

a jak je nehrát

Obrana proti skryté i zjevné manipulaci

Mentální rozhovor a jeho zásady

Elementární energetické reakce

Energetické aspekty komunikace (jak z nás

ostatní na bázi komunikace skrytě vysávají

energii a jak se tomu bránit)

Techniky soustředění energie

před náročným jednáním

Techniky snižování napětí, kritika,oceňování

Dovednost odmítat a techniky říkání NE.

Prvky bioenergetiky – nabíjení se

 

Termín:  3-5/6  2022 (zač.v pá 16-21h, so 9-20h, ne 9-17.30h)

Místo konání: Praha 

Cena: 2.900 Kč /cena zahrnuje 23h výuky, uč.materiály, desky, velký test na odkrývání negativních scénářů, káva,čaj/

Seminář je určen pro absolventy jakéhokoli kurzu s P.Vladykou. Není koncipován pro děti a mládež do cca 30 let. 

Forma : Praktický seminář, sebezkušenostní část, živé ukázky + rozbory + testy + diskuse

Lektor kurzu: Mgr. Petr Vladyka 

Přihlásit se na seminář můžete pomocí níže uvedené přihlášky.
Přihláška je platná pouze se zálohou 900 Kč. Po převedení zálohy jste automaticky zapsáni na seminář a s vaší účastí se počítá. Nemusíte se tedy již ujišťovat o zapsání na seminář. Bez uhrazení zálohy vaše přihláška postrádá platnost a vaše místo zůstává k dispozici jiným zájemcům. Č.účtu pro převedení zálohy obdrýíte po odeslání níže uved. přihlášky.

Několik dní před seminářem obdržíte ještě podrobnější informace, které nejsou na webové stránce (co sebou apod.) s mapkou a přesnou adresou. Odesláním přihlášky stvrzujete, že se seznámili s podmínkami účasti a že souhlasíte se zpracováním osobních údajů (pouze pro účely přihlášky na kurz), viz uvedené informace o pravidlech a podmínkách účasti a ochraně osobních údajů (+GDPR)

Přihlásit se můžete vyplněním údajů a odesláním na vladyka1@volny.cz 

Jméno a příjmení přihlašované osoby:

email:

Tel:

Přihlašuji se na kurz Procesy za Komunikací 3-5/6 v Praze

(vyplňte a odešlete prosím mailem na vladyka1@volny.cz)