2/3 Rel ČB

image3344 Relaxační techniky

 a psychohygiena

Záměr : Obnova a udržení fyzických i psychických sil, jak dosáhnout hlubokého odpočinku, odreagování od pracovní zátěže, jak bránit vzniku psychosomatických projevů nemoci, vzniku deprese a jiných psychických potíží. Co s rušivými myšlenkami. Techniky na zklidnění, uvolnění napětí a cviky jak se energizovat.

nácvik 5 nejúčinnějších klasických i klinicky využívaných relaxací: Progresivní – Jacobsenova relaxace, řízená imaginace, Schultzův 1.stupeň autogenního tréninku, energizační relaxace, další druhy alfa-relaxace/duhová/

Na úvod a mezi jednotlivými relaxacemi bude zařazena většina z následujících bodů, dle potřeb účastníků a časových možností :

Relaxace a psychosomatika

Technické prostředky pro relaxaci

K čemu všemu a jak využít alfa stavy

Techniky práce s rušivými myšlenkami

Prezentace účinných technik na zvládání trémy

Co nám nevědomě nejvíce bere energii v běžném životě

Využití relaxačních technik pro léčbu psychosomatických poruch

Psych.příprava před náročným jednáním nebo veř.vystoupením

Využití prvků NLP /Neurolingvistického programování

/v praktických situacích

Seminář je pro dospělé,není koncipován pro děti,mládež do 25 let.

Termín:  2/3  2024 (So zač.v 9.30 do 19.45h) 

Místo konání: Centrum Setkávání,  Neplachova 1, ČB

Cena: 1.500 Kč 

(Účast na 2 modulech so+ne 2800,- Kč)

Přihláška je platná se zálohou 1000Kč.Po převedení zálohy jste zapsáni na seminář a s vaší účastí se počítá. Bez uhrazení zálohy vaše přihláška postrádá platnost a vaše místo zůstává k dispozici jiným zájemcům. Č.účtu pro převedení zálohy vám přijde  po odeslání níže uved. přihlášky. Několik dní před seminářem obdržíte ještě podrobnější informace, které nejsou na webové stránce (co sebou apod.) s mapkou a přesnou adresou.

Odesláním přihlášky stvrzujete, že se seznámili s podmínkami účasti a že souhlasíte se zpracováním osobních údajů (jen pro účely přihlášení na kurz a následné komunikace), viz uvedené informace o pravidlech a podmínkách účasti a ochraně osobních údajů (+GDPR)

Přihlásit se můžete vyplněním níže uvedených údajů a odesláním na vladyka1@volny.cz 

Jméno:

tel:

e-mail.adresa

Přihlašuji se na kurz Relaxační techniky a psychohygiena, 2.3.2024  v Č.Budějovicích

odešlete prosím tyto údaje na vladyka1@volny.cz