přihláška

Přihlásit se na akci můžete pomocí formuláře níže. Přihláška je platná pouze s úhradou zálohy ve výši 800 Kč. Po převedení zálohy jste automaticky zapsáni na kurz a s vaší účastí se počítá.