Procesy za Komunikací

image3344PROCESY ZA KOMUNIKACÍ

O KOMUNIKACI ZCELA JINAK

 2,5-denní praktický seminář

 Alchymie slova – síla slova a jeho nevědomé působení, jak obrátit proces

Jak se bránit vysávání, manipulaci, vyjít ze scénářů v komunikaci i životě

 Procesy i jednoduché techniky, které věci v životě změní ..a něco ihned 

Seminář se zabývá procesy, které se neprobírají na „normálních“ komunikačních kursech a nabízí zcela konkrétní techniky pro ochranu před manipulací, odsávání energie, i pro využití velké moci podvědomí a jeho postupnému přeprogramování. Také jak uvolnit a využít „energii skrytou za komunikací“ pro naše cíle. Odkrýváme bloky, podvědomé scénáře a negativní vzory pocházející z období dětství a dospívání, které vznikly na bázi komunikace, a v dospělosti se díky těmto scénářům opakovaně dostáváme do situací, které nechceme. Další oblast, kde se nevědomě programujeme, je náš vnitřní rozhovor, ta nejdůležitější oblast komunikace – sami se sebou, neboť její obsahy či zlozvyky přímo určují jak se bude dále vyvíjet náš život. Uspořádáme-li jej podle zákonitostí Alchymie slova, mění se postupně i náš život a situace kolem nás. Každého z nás se dotýká komunikace s okolím, kde se nejedná o slova, ale o to, aby z nás ten druhý (a mohou to být i ti nejbližší) „vytáhl energii“ po dobrém či po zlém. Zde je potřeba se naučit tyto situace rozeznávat a osvojit si ochranu jak na komunikační, tak energetické bázi. Tato schémata na kursu podrobně odkrýváme. Dostanete propracované techniky, které toto vysávání od ostatních silným a elegantním způsobem znemožňuje. Pravidelným efektem těchto postupů je vždy zlepšení ve vztazích s lidmi a někdy ihned. Seminář poskytuje reálný postup jak vyjít z bludných kruhů, a to nejen v  komunikaci ale i v životě.

program

 

Jak náš vnitřní rozhovor určuje vývoj událostí 

Jak přestat ztrácet energii komunikací a „reagováním“ na okolí

Slovní indikátory /jak poznat nakolik to kdo myslí vážně

a podvědomý postoj k věci/

Technika „Komunikační brýle“ top managerů

pro účinné vyjednávání a porozumění

Reflexe jako cesta k porozumění i účinná ochrana před vysáváním

Životní scénáře, komunikace, a odkrývání scénářového jednání

Test 5 nejčastějších miniscénářů, které hrajeme, a protijedy

Skryté postupy agresívního marketingu a jak se bránit

Jak nezáměrně negativně programujeme děti i sebe

Nejčastější skryté komunikační hry a jak je nehrát

Obrana proti skryté i zjevné manipulaci

Mentální rozhovor a jeho zásady

Elementární nejjednodušší energetické reakce

Energetické aspekty komunikace (jak z nás ostatní na bázi

komunikace skrytě vysávají energii a jak se tomu bránit)

Techniky soustředění energie před náročným jednáním

Techniky snižování napětí, práce s kritikou, oceňování

Dovednost odmítat a techniky říkání NE.

Prvky bioenergetiky – nabíjení se

 

Cena: 3300 Kč /cena zahrnuje 23h výuky, uč.materiály, desky, velký test na odkrývání negativních scénářů, káva,čaj/

Seminář je pro dospělé, není koncipován pro děti a mládež do cca 30 let. 

Forma : Praktický seminář, sebezkušenostní část, živé ukázky + rozbory + testy + diskuse

Lektor kurzu: Mgr. Petr Vladyka 

Nejbližší termín konání – viz kalendář akcí