Angličtina metodou „combing- česání“

Individuální lekce Angličtiny metodou „combing- česání“ jsou pro ty, kteří se víceméně dokáží samostatně vyjadřovat ve větách na různá témata, ale mají pocit, že jejich slovní projev v angličtině je poněkud „hotentotský“, že dělají spoustu chyb, že nemají dostatečnou slovní zásobu, mluví „českou angličtinou“ a nedokáží se vyjadřovat dobře i gramaticky. Tato metoda je čistě konverzační, slouží k rychlému zlepšení a rozšíření slovní zásoby tam, kde to nejvíce potřebujete, aby se váš slovní projev v angličtině stal elegantním, aby se vychytaly nejčastější chyby a abyste do vaší mluvy integrovali elegantní obraty a slovní spojení.

U více pokročilích se postupuje obdobně, zaměřujeme se na rozšíření slovní zásoby, na frázová slovesa, popř. těžší gramatiku použitou v praxi při konverzaci.

V rozsahu 2 vyuč.hodin (90 min), z toho se nahrají ty nejdůležitější „učesané“ obraty, které si do příští hodiny zaktivizujete pomocí této nahrávky. Je to tedy přístup doslova na míru. Forma je buď  peripatetická škola (konverzace při procházce, na bruslích apod) nebo forma sezení + konverzace.

Možnost poskytování prezenčních konverzačních lekcí se řídí aktuálními vládními nařízeními, které zde nejsou uvedeny, jelikož se stále mění. Informujte se pomocí mailu – vladyka1@volny.cz

Dočasná letní cena se slevou – pro absolventy kurzů s P.Vladykou: 800 Kč/2 vyuč.hod. včetně zpracování individuální aktivační nahrávky,

900 Kč pro ostatní/2 vyuč.hod. včetně zpracování individuální aktivační nahrávky