Angličtina metodou „combing- česání“

Individuální lekce Angličtiny metodou „combing- česání“ jsou pro ty, kteří se víceméně dokáží samostatně vyjadřovat ve větách na různá témata, ale mají pocit, že jejich slovní projev v angličtině je poněkud „hotentotský“, že dělají spoustu chyb, že nemají dostatečnou slovní zásobu, mluví „českou angličtinou“ a nedokáží se vyjadřovat dobře i gramaticky. Tato metoda je čistě konverzační, slouží k rychlému zlepšení a rozšíření slovní zásoby tam, kde to nejvíce potřebujete, aby se váš slovní projev v angličtině stal elegantním, aby se vychytaly nejčastější chyby a abyste do vaší mluvy integrovali elegantní obraty a slovní spojení.

V rozsahu 2 vyuč.hodin (90 min), z toho se nahrají ty nejdůležitější „učesané“ obraty, které si do příští hodiny zaktivizujete pomocí této nahrávky. Je to tedy přístup doslova na míru. Navrhovaná forma – peripatetická škola (konverzace při procházce, na bruslích apod) může mít vyjímečně i formu sezení + konverzace.

Možnost poskytování těchto konverzačních lekcí se řídí aktuálními vládními nařízeními, které zde nejsou uvedeny, jelikož se stále mění. Informujte se pomocí mailu – vladyka1@volny.cz

Dočasná podzimní cena se slevou – pro absolventy kurzů s P.Vladykou: 700 Kč/2 vyuč.hod. včetně zpracování indiv. učební nahrávky.