úvod

Lektor kur/zů Mgr. Petr Vladyka
vede jako externista specializované univerzitní semináře na téma. Moderní zážitkové a alternativní přístupy ve vzdělávání“ a „Odkrytá Komunikace“, celostátní Evropské výcviky učitelů ZŠ a SŠ akreditované MŠMT, celostátní výcviky forenzních psychologů. Absolvoval profes. výcviky v nedirektivním přístupu /diplom PCA, v Gestaltu, Transakční analýze, Superlearningu/Sugestopedii a Arteterapii/. Přes 20 let vede kurzy a zážitkové akce zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou- propojení neurologických poznatků s praxí progresívního učení, psychologií, komunikací a rozvoj kreativního myšlení, po celé ČR i v zahraničí.