úvod

UPOZORNĚNÍ – podzimní vzdělávací kurzy se budou konat buď on-line formou (viz seznam akcí) nebo ve vyhlášených termínech, pouze pokud se do té doby uvolní vládní omezení, jinak budou přesunuty na jiný termín.  

Lektor kurzů Mgr. Petr Vladyka
vede jako externista specializované univerzitní semináře na téma. Moderní zážitkové a alternativní přístupy ve vzdělávání“ a „Odkrytá Komunikace“, celostátní Evropské výcviky učitelů ZŠ a SŠ akreditované MŠMT, celostátní výcviky forenzních psychologů. Absolvoval profes. výcviky v nedirektivním přístupu /diplom PCA, v Gestaltu, Transakční analýze, Superlearningu/Sugestopedii a Arteterapii/. Přes 20 let vede kurzy a zážitkové akce zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou- propojení neurologických poznatků s praxí progresívního učení, psychologií, komunikací a rozvoj kreativního myšlení, po celé ČR i v zahraničí.