Intuice, sny a symboly

image3344Intuice, sny a symboly

Intuice z pohledu moderní humanistické psychologie

Naučte se pracovat se svými sny a symboly sami

2,5-denní praktický seminář

Intuice na nás stále „mluví“ moudrým hlasem, ale bohužel jí nikdo nerozumí, jazyk symbolů a podvědomí se ve školách a neučí. Intuici do psychologie legitimně uvedl C.G.Jung a postavil ji do stejné roviny vedle myšlení, cítění a vnímání. Odpovídá procesům pravé mozkové hemisféry.

Tento seminář je pro ty, kteří tuší nebo již objevili že se vyplatí řídit se svým vnitřním hlasem, chtějí tuto svoji schopnost rozvíjet a více rozumět jejím obsahům. Každý máme schopnosti využívat intuici, často to možná děláme, jen o tom nevíme. Nebo ji ignorujeme, na což i často doplácíme.

Z gigantického množství informací a podnětů které periferně-nevědomě nasáváme, vědomě vyvoláme jen nepatrný zlomek, ale je to právě pravá hemisféra, která nám moudrost podvědomí neustále projevuje. Ovšem svým „nelogickým“ jazykem bez použití slov. Intuice, podobně jako podvědomí a sny, k nám promlouvá pomocí symbolického jazyka.

Po tomto kursu nebudete jasnovidní, ale vaše intuitivní cítění zesílí, signály jsou téměř všude, budete si jich více všímat a lépe dekódovat. Dalším záměrem semináře je naučit se „řeč pravé hemisféry“ a osvojit si techniky práce se symbolem aby jste si pak mohli jakékoli významy interpretovat sami.

Program :

Signály a zdroje informací, typy

Jakým způsobem k nám promlouvá intuice+nevědomí,

Princip synchronicity, koincidence (zvláštní „shody okolností“)

Jazyk symbolů a jak převést jejich význam do „smysluplné“ formy

Určení kanálů vnímání intuit.informací+struktura intuice/test/

Základní pojmy šamanských přístupů,kontakt se silovým zvířetem

Co mylně pokládáme za intuici, intuice versus životní scénáře

Techniky práce se snovými symboly /oživení symbolů/

Praktické pomůcky a systém pro práci s intuicí

Psychospirituální krize, její znaky a co s ní

Další techniky vyplavující informace

Jak pracovat se sny

Jak dál sami

 

Cena: 3300 Kč /cena zahrnuje 23h semináře, barev.zápisník, nahrávku řízené imaginace/

Seminář je pro dospělé,není koncipován pro děti+mládež do cca 25 let.

Forma : praktická cvičení + relaxace/guided imagery + rozbor/interpretace + testy + diskuse

Lektor kurzu: Mgr. Petr Vladyka

Seminář je určen pouze pro absolventy kurzů „Procesy za Komunikací“ nebo „Učení a paměť pravou hemisf.“ popř. jiných kurzů s P.Vladykou.

Nejbližší termín konání – viz kalendář akcí