19-21/1 seminář pro učitele jazyků

Zážitkové a pravohemisferické přístupy pro učitele jazyků

Kurz pro zdynamizování výuky a zapojení nevyužitých rezerv ve vnímání a zapamatování

Jak diagnostikovat „kanály vnímání“ studentů a rozšířit možnosti vnímání informací

Účinné a progresívní holistické postupy při výuce cizích jazyků.

Jak zintegrovat zážitkové a pravohemisferické postupy do výuky, jak podpořit kreativitu a využít její energie v procesu.

Použití nejúčinnějších prvků nejen z metod Sugestopedie/Superlearningu, i neurologických zákonitostí, které tradiční přístup neintegruje. Praktické postupy a návody, které lze ihned praktikovat, převzít či se jimi inspirovat

v programu:

 • Koncepty jdoucí přes tělo, zrak i sluch
 • Techniky jak si pojmy zapamatovat bez memorování
 • Zapojení podvědomých procesů a periferního vnímání
 • Diagnostika, testování studijního typu /vizuální,auditivní,kinestetický + kanály R,T,E/
 • Pro tyto studijní typy a jednotlivé modality-praktické postupy a jak je zahrnout do výuky
 • Nejzákladnější zákonitosti vnímání aj specifika při učení jazyků /kt. tradiční přístup nerespektuje/ tj.neurologická smyčka, vlastnosti krátkodobé paměti, zákon“8″, zákonitosti překódování do dlouhodobé paměti, stressová reakce a neopravování/nepřímé opravy, zapojení hipokampu, vlastnosti We+Bro zón/ a jejich praktické uplatnění ve vyučování jazyků
 • Reflexívní přístup (opačný) při prezentaci gramatiky a zakotvení gramatických jevů zážitkovými metodami
 • Sebezkušenostní příklady pravohemisf.postupů na bázi jiných jazyků
 • Praktická sugestopedie/superlearning krok po kroku aj.rozbor + reflexe
 • „Instant speaking“/Tajemství cestovatelů/
 • Navazování na mnemotechnické pomůcky
 • Organický postup a použití Mind maps
 • Cvičení na koncentraci a propojování hemisferického vnímání

Dále budou zařazovány některé z násled praktických bodů zejména z angličtiny:

 • Zážitkové a pravohemisferické aktivity na zažití gramatických jevů a slovní zásoby  /dny v týdnu, spelling 3 způsoby, předložky, časy přít.prostý, průběhový, min.průběhový, předpřítomný, souslednost, existencionální vazba, podmínk.věty, aktivizace 100 nepravidelných slovesa, apod/
 • Ukázky aktivizací látky i z jiných jazyků

A podle časových možností i další z násled.bodů:

 • Využití relaxací, prokládání fází, účinná metoda „sendvičů“
 • Vyvážení pravo a levohemisferického přístupu
 • Postupy aktivace „zapomenutých“ znalostí

Forma : Seminář je praktický, sebezkušenostní, přesahuje formu přednášky, zahrnuta účast na živých ukázkách + rozbory + testy + diskuze

Termín: 19-21/1 2018 (zač. v pá v 15h, so 9-19.30, ne 9-18h)

Místo: Hodonín, Kulatá brána, Vrchlického 4

Cena: 2900 Kč / cena zahrnuje 28h kurzu, test typologie vnímání pro účastníky semináře/test studijních typů, desky, uč.materiály, pomůcky, káva, čaj/

/sleva pro studenty ve výši 700Kč/ Je možné zajistit přespání i stravu 3x denně přímo na Kulaté bráně/

Lektor kurzu: Mgr PETR VLADYKA

Jako externista vedl univerzitní semináře na téma „Zážitkové a alternativní přístupy ve vyučovacím procesu“ na FF UK, 2 roky školitel celostátního projektu výcviku učitelů ZŠ a SŠ „Učební styly“ akreditované MŠMT, ved celostátní školení forenzních psychologů, přes 20 let vede jazykovou výuku alternativními metodami, výcviky v centru Nadace pro kreativitu a os.rozvoj, přednáškovou činnost v ČR i v zahraničí, kurzy a výcviky zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou- propojení neurologických poznatků s praxí progresívního učení, techniky zapamatování, spec.komunikaci, psychoterapii a psychologii