19-21/1 AR

image3344      ARABŠTINA – superlearning

ARABŠTINA (zejména SLOVEM)

superlearningová tvořivá dílna pro úplné začátečníky  
Můžete zjistit, že učit se dá zcela jinak než znáte. Vedeno formou tvořivé dílny + Komenského škola hrou. Jelikož je čínština jakožto tónový jazyk jeden z nejobtížnějších, je nezbytné používat navazování na mnemotechnické pomůcky, „neuroartikulační smyčku“, zážitkové metody, koncepty jdoucí přes tělo, zrak i sluch, využití pravé mozk.hemisféry a metod superlearningu. Využívá se kreativních prvků, mírné recese, pohybu, spontánního učení a relaxací.

Pro základní dorozumění pro běžný turistický kontakt stačí cca 300 pojmů, jen potřeba vědět která to jsou a zafixovat si je. Zde získáte tento základ k domluvě.

Kurz je vhodný jako základ pro orientaci v jazyce, pro cestující do arabských zemí, také pro všechny kdo chtějí zapojit pravou mozk.hemisféru („normálním“ způsobem to totiž jde jen velice ztěžka).

Každý dostane na konci kurzu aktivační nahrávku, díky které si může upevnit probíranou slovní zásobu a tak ji zafixovat do aktivní paměti, popř. si ji kdykoli v budoucnu dle potřeby zaktivizovat.

cíl kurzu:

 dosažení nejzákladnější orientace v jazyce

dorozumění v základních situacích v turistickém kontaktu

témata:

představování, o sobě, restaurace, hotel, orientace ve

městě, nákupy, místopis, čísla, barvy, rodina

slovní zásoba v rozsahu cca 300-350 pojmů

      osvojit si arabskou abecedu pravohemisferickým způsobem                                        

další aktivity:

aktivní odpočinek

lehká recese a humor

ochutnávky arabských specialit

večerní /nepovinné/ hry v arabštině

naučit se používat pravohemisferické procesy

Sebou: přezůvky (popř.stylové doplňky a dekorace/nepovinné)

Termín konání: 19.-21.1. 2024 v Praze (pá 13-20h, so 9-20h, ne 9-17.30)

Místo konání: Praha 

Kurz je pro dospělé/není koncipován pro děti+mládež do 17 let/

Cena: 4300 Kč zahrnuje 32h výukyučební texty a pomůcky, ochutnávky, aktivač nahrávky

Kurz vede:  Mgr. Petr Vladyka + lektor arabštiny

Přihlásit se můžete vyplněním údajů a odesláním na vladyka1@volny.cz 

Jméno a příjmení přihlašované osoby:

email:

Tel:

Hlásím se na seminář Arabština v termínu 19-21/1  v Praze

(vyplňte a odešlete prosím mailem na vladyka1@volny.cz)