11/1 Techniky reflexe (pokračování Procesů za Komunikací), Praha

image3344TECHNIKY REFLEXÍVNÍHO ROZHOVORU

      celodenní praktický nácvik

Na semináři Procesy za Komunikací jsme si zažilili úvod a prezentaci jednoho z nejsilnějších a téměř neznámých komunikačních přístupů – reflexi. Tento čistě praktický nácvik je určen k tomu, abyste začali opravdu ovládat tento autentický přístup v komunikaci a začali ho prakticky používat v osobních i pracovních situacích, i k ochraně před vysáváním a konflikty.
Kurz je tedy určen zejména absolventům Procesů za Komunikací k prohloubení dovednosti.

program:

Zkušenosti s reflex.rozhovorem
Doporučení a zásady kterých se držet
Empatické naslouchání, návodné otázky a reflexe
Fáze od deflexe k reflexi
Nácvik 3 bloky, tzv. Empathy labs
Supervize
Sharing, diskuze

Dodatky ke scénářům (odstraňování)

Termín: 11/1 (so)  9.30 -18.30h

Místo konání: Studio ARHA, V.P.Čkalova 26, Praha 6

Cena: 1300 Kč 

Lektor: Mgr.Petr Vladyka

Zvýhodněná cena: za so+ne (i s nedělním jednodenním seminářem Relaxační techniky a psychohygiena) 2400 nebo za pá+so+ne ( navíc s pátečním odpol.kurzem Etnické kruhové tance) 2800 Kč

Přihlásit se na akci již není možné, je zcela zaplněn. Přihláška byla platná pouze se zálohou 800 Kč splatnou do 8 dnů od podání přihlášky (v případě účasti na obou dnech se záloha hradí pouze jednou). Pokud jste převedli zálohu, byli jste automaticky zapsáni na seminář a s vaší účastí se počítá. V týdnu před seminářem obdržíte podrobnější informace (co sebou apod.) s mapkou a přesnou adresou, není-li uvedena na webové stránce.