7-9/9 UčPH Trutnov

image3344UČENÍ A PAMĚŤ PRAVOU HEMISFÉROU

2,5-denní praktický kurz (23h)

Proč se učíme cizí jazyk dlouho a obtížně a stále nemluvíme? Připadá vám vynaložené úsilí při učení čehokoli neúměrné výsledku? Zde nejde o to, že je někdo na něco „hloupý“ nebo „natvrdlý“ ale o to,že asi potřebujete trochu JINÝ způsob předávání informací. Sledovat děj, navázat na obraz, zážitek, pohyb, a pocit. Každý jsme jiný, proto potřebujeme nalézt váš vlastní specifický přístup – pomocí testu a praktických návodů jej zde získáte

Levou hemisféru trénujeme povinně na všech stupních škol, pravou jen vyjímečně. Klasická škola nás s jejími možnostmi a zákonitostmi bohužel neseznámí, některé její projevy jsou dokonce staletí zakazovány…A přece – pravohemisferické postupy jsou skoro vždy při vnímání a učení mnohem výkonnější. Je snadné se tak přesvědčit, že vše jde mnohem rychleji, než při použití „klasických metod“ a zároveň se udrží v paměti.

Dále: Techniky jak nezapomínat, popř. to „dávno zapomenuté“ zaktivovat, jak se nejrychleji naučit cizí jazyk„přímá metoda- okamžité mluvení“,  

Zákonitosti vnímání a pamatování, o kterých vám ještě nikde neřekli.

v programu :

Určení vašeho studijního typu a učebního stylu

Techniky jak si pojmy zapamatovávat bez memorování

Jak hned používat 3x efektivnější pravohemisferické postupy 

TEST- jakými kanály vnímámí a v jakém poměru přijímáte informace

Pro váš specifický modus praktické rady jak tyto kanály více využívat 

Metoda combing“česání“ jak nejrychleji udělat z“hotentotské“mluvy v ciz.jazyce

projev elegantní

Tajemství cestovatelů „Instant speaking“ jak hned mluvit v ciz.jazyce bez učení

Jak se dají u každého aktivovat „dávno zapomenuté“ znalosti během 3 dnů

Postupy superlearningu a konceptů jdoucí přes tělo, zrak i sluch 

Cvičení na koncentraci a propojování hemisferického vnímání

Použití hudby a zvukových doprovodů při procesu učení

Subliminální vjemy a jiné téměř „zázračné metody“

Navazování na mnemotechnické pomůcky

Jak účinně pracovat s učebními nahrávkami

Využití relaxací,“alfy“ a pasívního vnímání

Cizí jazyk za 15-20 hodin /1000slov/

Termín:  7-9/9 2018

(začátek v pátek 16h do cca 20.30, SO 9-19.45h, NE 9-17.30h)

Místo konání: Trutnov,  Mateřské centrum Karolínka

Cena: 2.500 Kč /cena zahrnuje 23h výuky, dvoudimenzionální test typologie vnímání (studijních typů= tedy jakými postupy se učit nejlépe), desky, uč.materiály, pomůcky, kávu, čaje/

Seminář je pro dospělé, není koncipován pro děti a mládež do cca 20 let.

Je zaměřen především na učení jazyků a pamatování většího množství informací nejazykových obsahů. Může být i velice dobrou praktickou inspirací pro začínající učitele čehokoli. Není zaměřen na levohemisferické oblasti jako např. řešení matematických úloh, fyzikální a chemické úlohy apod.

Forma : Praktický seminář, sebezkušenostní část, živé ukázky + rozbory + testy + diskuse

Lektor kurzu: Mgr. Petr Vladyka 

Přihláška je platná pouze s úhradou zálohy ve výši 800 Kč. Po převedení zálohy jste automaticky zapsáni na kurz a s vaší účastí se počítá.  V týdnu před kurzem obdržíte ještě informace provozního charakteru (co sebou, mapka, parkování apod.)

Přihlásit se na akci můžete pomocí formuláře níže: