13-15/10 IMAG-RELAX

1.část – IMAGINACE – nevědomí jako rádce

Pomocí řízených imaginací (Guided imagery) si můžeme vyplavit některé obsahy nevědomí, které, podobně jako sny, nás mohou vést a dávat nám cenné rady. Pojďme se vypravit na netradiční procházky nevědomím, spojení s vnitřním rádcem, zrelaxování mysli i těla. Volně navazuje a rozšiřuje kurz Intuice, sny a symboly, jehož předchozí účast však není podmínkou.

2.část – RELAXAČNÍ TECHNIKY

Záměr : Obnova a udržení fyzyckých i psychických sil, jak dosáhnout hlubokého odpočinku, odreagování od pracovní zátěže, jak bránit vzniku psychosomatických projevů nemoci, vzniku deprese a jiných psychických potíží. Co s rušivými myšlenkami. Techniky na zklidnění, uvolnění napětí a cviky jak se energizovat.

nácvik 5 nejúčinnějších klasických i klinicky využívaných relaxací: Progresivní – Jacobsenova relaxace, řízená imaginace, Schultzův 1.stupeň autogenního tréninku, energizační relaxace, další druhy alfa-relaxace/duhová/

Na úvod a mezi jednotlivými relaxacemi bude zařazena většina z následujících bodů, dle potřeb účastníků a časových možností :

Relaxace a psychosomatika

Technické prostředky pro relaxaci

K čemu všemu a jak využít alfa stavy

Techniky práce s rušivými myšlenkami

Prezentace účinných technik na zvládání trémy

Co nám nevědomě nejvíce bere energii v běžném životě

Využití relaxačních technik pro léčbu psychosomatických poruch

Psych.příprava před náročným jednáním nebo veř.vystoupením

Využití prvků NLP /Neurolingvistického programování

/v praktických situacích

Seminář je pro dospělé,není koncipován pro děti,mládež do 25 let.

Místo a termín konání: 13-15/10  MKS Nové Mesto n.Váhom   (pá 16-20h, so 9-19.30, neděle 9-17h)

Cena: 120 eur

Přihláška je platná se zálohou.Po převedení zálohy jste zapsáni na seminář a s vaší účastí se počítá. Bez uhrazení zálohy vaše přihláška postrádá platnost a vaše místo zůstává k dispozici jiným zájemcům. Č.účtu pro převedení zálohy vám přijde  po odeslání níže uved. přihlášky. Několik dní před seminářem obdržíte ještě podrobnější informace, které nejsou na webové stránce (co sebou apod.) s mapkou a přesnou adresou.

Odesláním přihlášky stvrzujete, že se seznámili s podmínkami účasti a že souhlasíte se zpracováním osobních údajů (jen pro účely přihlášení na kurz a následné komunikace), viz uvedené informace o pravidlech a podmínkách účasti a ochraně osobních údajů (+GDPR)

Přihlásit se můžete vyplněním níže uvedených údajů a odesláním na vladyka1@volny.cz 

Jméno:

tel:

e-mail.adresa

Přihlašuji se na kurz Imaginace-nevědomí jako rádce/Relaxační techniky, 13-15/10  v Novém Meste n.V.

odešlete prosím tyto údaje na vladyka1@volny.cz